اخبار و رویدادهای گلخانه زرین کشت فندرسک

...

8 مرداد 1400
session1

جلسه کاری جهت صادرات لیموترش

جلسه کاری جناب آقای پالیزی مدیریت گلخانه زرین کشت فندرسک جهت صادرات لیموترش لایم کوات به کشور های خارجی امروز برگزار شد.


نظر از

©1400 - تمامی حقوق برای گلخانه زرین کشت فندرسک محفوظ است..

X