آرشیوهای برچسب:صادرات لیموترش لایم کوات

session1

جلسه کاری جهت صادرات لیموترش

جلسه کاری جناب آقای پالیزی مدیریت گلخانه زرین کشت فندرسک جهت صادرات لیموترش لایم کوات به کشور های خارجی امروز برگزار شد.

©1400 - تمامی حقوق برای گلخانه زرین کشت فندرسک محفوظ است..

X